top of page

גירושין 

שיעור הגירושין נמצא במגמת עליה וישראל הולכת ומתקרבת אל שיעורי הגירושין הגבוהים ביבשת אירופה. המידע הסטטיסטי מדוח זה לא כולל בני זוג ישראלים שנישאו בחו"ל ובני זוג מדתות שונות שהתגרשו בבית דין לענייני משפחה. מנתונים שהיו קיימים עד 2002 ניתן היה לאמוד כי אחד מתוך ששה נישואין שהתקיימו בישראל הסתיימו בגירושין. זאת ועוד, שיעור הנישואין החוזרים של גרושים הולך ומצטמצם.

ישראל מדורגת חמישית בשיעור הגירושין מבין 38 המדינות החברות בארגון OECD. מדינות OECD חולקות ערכי דמוקרטיה וכלכלת שוק חופשי ומשתפות פעולה מול האתגרים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים בעולם הגלובאלי.

 

על פי דוח שהוגש מטעם מרכז המחקר והמידע של הכנסת לחבר הכנסת משה פייגלין, אודות מצב הגירושין בארץ משנת 2013, ניתן לראות כי הגירושין בארץ במגמת עליה. כמו כן ובהתאמה, מספר המשפחות החד הוריות שבראשן הורה גרוש גדל בשנים האחרונות. מספר הילדים שחיו במשפחות חד הוריות שבראשן הורה גרוש בשנת 2010 עלה ב-10% בשנת 2011. בפרק זמן של 16 שנה, בין השנים 1995-2011, חלה עליה של 82% במספר הילדים החיים במשפחות חד הוריות עם הורה גרוש. אם לא די בזאת, בשנת 2010 נישאו 47,865 זוגות והתגרשו 13,042 זוגות. באופן כללי, ישנה עליה מתמשכת בשיעורי הגירושין במדינות רבות בעולם וביניהן ישראל. בישראל, יוון, צרפת, אוסטרליה ובריטניה עלה שיעור הגירושין מ-1970 ועד 2008 יותר מפי שניים.

הסיבות לשיבוש במערכת היחסים הזוגית מגוונות. במדינות מתועשות רבות, הלחץ להישאר בנישואין יורד וקל יותר לפרק את הנישואין ולהתגרש. הטאבו החברתי כנגד גירושין ירד בעשורים האחרונים. קיימים משתנים רבים שנמצאו כמשפיעים על שיבוש חיי הנישואין וכתוצאה מכך עלולים להוביל לגירושין. למשל, נשים תופשות את הסיבות לשיבוש בחיי הנישואין כמורכבות מאוד וקשורות במערכת היחסים, בעוד שגברים נוטים להאשים עצמם כגורם לגירושין או גורמים חיצוניים: בעיות בעבודה או חוסר נאמנות. במחקר אחר, גברים אפילו לא ידעו לציין את הסיבה בגינה הם גרושים.

 

לפי מחקרים, הסיבות הנפוצות ביותר לגירושין הן ריחוק, חוסר תקשורת, ויכוחים רבים, נישואין בגיל צעיר מדי ובעיות פיננסיות שנוצרות לרוב בשל ניהול לא נכון של משק הבית הזוגי בהיעדר ייעוץ מתאים. 

בקשה לשלום בית הינה בקשת אחד מבני הזוג שאינו מעוניין בגירושין מבית הדין הרבני בארץ להורות לבן הזוג האחר לנסות להגיע לשלום בית, קרי, להמשיך לחיות יחד כזוג נשוי לפי הסכם. בית הדין יכול להמליץ על שלום בית אם הוא סבור שיש סיכוי להצלחתו. ההסכם כולל תנאים המגובשים בין בני הזוג והסדרת נושאים כספיים במידה מסויימת כדי למנוע מאבק כלכלי במקרה של גירושין. לרוב, אין בהסכם שלום הבית אלא צעד טקטי לקבלת סעדים זמניים מבן הזוג השני שנגמרת בגירושין.

ייעוץ זוגי, אישי ומשפחתי הינו חיוני לפתרון ויישוב סכסוכים זוגיים על מנת לנסות למנוע מצב של גירושין ולשפר את חיי הנישואין. ברוב המקרים, זוגות שפונים לייעוץ זוגי או ייעוץ נישואין במטרה להציל את הנישואין שלהם, מצליחים לעשות זאת ע"י תהליך משותף. בראשונה, ניתן לפנות לקבלת ייעוץ זוגי יחד או לבד.

בנוסף, אם ההחלטה כבר סופית, במקרה של ייעוץ למתגרשים גם הוא חשוב על מנת לרכך את הקונפליקט ובייחוד ללוות את תהליך הגירושין עבור טובת בני הזוג וילדיהם. לייעוץ זה ניתן לפנות יחד או לבד.

פנו עוד היום לקבלת ייעוץ זוגי, ייעוץ נישואין או ייעוץ למתגרשים!

צרו קשר עכשיו!

מקורות

דוברין, נ. (2005). גירושין בישראל: היקף הגירושין וגורמים המשפיעים על הסיכויים להתגרש. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

משה, נ. (2013). מבחר נתונים על גירושין בישראל, מרכז המחקר והמידע, ירושלים: הכנסת.

Chun, Y. J., & Sohn, T. H. (2009). Determinants of Consensual Divorce in Korea: Gender, Socio-economic Status, and Life Course. Journal of Comparative Family

Studies, Vol. 40 (5), 775-789.

 

Hawkins, A. J., Willoughby, B. J., & Doherty, W. J. (2012). Reasons for divorce and openness to marital reconciliation. In Scott, S. B., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., Allen, E. S. & Markman, H. J., (2013). Reasons for divorce and recollections of premarital intervention: Implications for improving relationship education. Couple and Family Psychology: Research and Practice, Vol. 2(2), 131-145.

מאת סיון ששון .M.A

bottom of page